GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Безшумни и красиви градски ветрогенератори

June 11, 2008

Навсякъде по света изграждането на вятърни турбини в градски условия е възпрепятствано от високите цени на инвестицията, както и от градоустройствените правилници. Но компанията Aerovironment предлага принципно различен продукт, който лесно може да заобиколи тези проблеми. Това са малки модулни вятърни турбини, които са изключително безшумни и не се монтират на добре познатите ни импозантни кули. Наречени „Architectural Wind”, системите отлично се интегрират в градската среда и се възползват от ускорените въздушни течения, възникващи в следствие на обтекаемостта на сградите.
Read the rest of this entry »

Теми: aerovironment, алтернативна енергия, ветрогенератор, енергия за дома, иновативен дизайн, сгради