GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Първата в света действаща централа с CCS

April 15, 2009

air-pollution
Първата в света действаща електроцентрала, към която е построена инсталация за улавяне и съхранение на СО2 се намира в Южна Франция, в градчето Lacq и процесът по улавяне на парниковия газ ще стартира този месец. Собственик на централата е компанията Total.
Read the rest of this entry »

Теми: CCS СО2р въглероден двуокис, парникови газове, съхранение на СО2, улавяне на СО2