GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

Blog Action Day 2009 – Climate Change

October 15, 2009

ACF173B

Blog Action Day тази година е посветен на темата за климатичните промени. До момента за участие са регистрирани 7 914  участници от 141  страни, които ще предложат различните си гледни точки по темата на своите почти 12 милиона абонати. Как да запазим своя общ дом обитаем, как се адаптираме към промените на климата и да ограничим разрушителните последици от преексплоатирането на ресурсите, загубата на биоразнообразие, изчерпването на запасите от питейна вода, деградацията на почвите и намаляването на обработваемите земи? Хиляди гледни точки – обединени в многогласна дискусия по тема с изключително значение.

Нашият избор днес  е да разкажем за  един удивителен пилотен проект във водите край Фиджи, в рамките на който се правят първи опити да бъдат съживени мъртвите коралови рифове. Климатичните промени влияят  изключително неблагоприятно на тези крехки тропични екосистеми и много океанолози предричат тоталното загиване на коралите в следващите няколко десетилетия.
Read the rest of this entry »

Теми: Blog action day, climate change, активизъм, климатични промени