GreenTech-BG

Българският сайт за зелени технологии

VIVACE – система за евтина чиста енергия

November 5, 2008

Теченията и водовъртежите създават много грижи при експлоатацията на нефтените платформи, но биха могли да бъдат източник на възобновяема чиста енергия.

Когато океанските течения заобикалят някакво цилиндрично тяло, например дългите кабели, с които нефтените платформи са прикрепени към дъното, се образуват малки водовъртежи. Те създават вибрации, които с течение на времето увреждат основите на платформите.

Read the rest of this entry »

Теми: ocean power, алтернативна енергия, алтернативни енергийни източници, водна енергия, водна турбина, водни течения, възобновима енергия, електричество, ефективност, инженерни предизвикателства, иновативен дизайн, иновативност, кинетична енергия, чиста енергия

Oh Google, will you never stop surprising me?

September 10, 2008

Така емоционално започва статията си Hank Green, от Ecogeek, посветена на наскоро патентованата идея на Google за изграждане на плаващи сървърни центрове, захранвани с енергия от океанските вълни.
Read the rest of this entry »

Теми: Google, ocean power, алтернативна енергия, алтернативни енергийни източници, водна енергия, водни течения, възобновима енергия, генератори, енергия на приливите, иновативност, кораб, креативност, чиста енергия

“Анаконда” генерира енергия от вълните

July 14, 2008

Морските и океанските вълни притежават достатъчно енергия за да осигурят 2 трилиона вата електричество. Това е изчислено от службата за Energy Efficiency and Renewable Energy към Енергийния департамент на САЩ. Но за да се конвертира тази енергия са нужни херкулесовски усилия.
Read the rest of this entry »

Теми: ocean power, алтернативна енергия, алтернативни енергийни източници, възобновима енергия, генератори, електричество, иновативен дизайн, хидравлика, чиста енергия

Дизайн вдъхновен от природата

May 19, 2008

Биомиметиката или дизайн, базиран на идеи, взаимствани от природата – е един от най-интригуващите инженерни методи, ползвани от дизайнери и инженери за решаване на практични проблеми и за намиране на иновативни и оригинални решения. Вдъхновен от структури или процеси, наблюдавани в природни обекти или системи, този подход води към намиране на устойчиви решения за добиване на енергия, за намаляване на отпадъците и ред други проблеми на съвременното общество.

Read the rest of this entry »

Теми: ocean power, биомиметика, иновативен дизайн, фотоволтаици